Jumat, 22 Mei 2009

Timbangan

Timbangan. Baik untuk berlatih motorik halus dan konsentrasi
(meletakkan keping-keping dalam tusukan), mengenal warna,
dan memahami keseimbangan atau berat benda.
Rp 55.000,-